Kursomgång 2 är inställd

I dagarna har dansklubbens styrelse sammanträtt och kommit fram till det enade beslutet att ställa in resten av höstterminens kursverksamhet. Detta som en direkt anledning av den pågående smittspridningen av Corona/Covid-19 i samhället som just nu tråkigt nog ökar inom vår region.

Jättetrist att behöva ta detta beslut tycker vi, men samtidigt oundvikligt med tanke på den typ av verksamhet vi bedriver och det ansvar vi alla måste ta för att skydda varandra.

Du som har betalt din danskurs som nu blir inställd, får kursavgiften i sin helhet tillgodo, för att kunna användas till framtida kurser eller andra aktiviteter. Vill du dock ha kursavgiften återbetald, behöver du höra av dig till klubben via anmalan@vasbydansklubb.se med bank- samt kontouppgifter för återbetalning. Du som ännu inte betalt den kurs du antagits till, behöver inte göra någonting alls.

Glädjande nog mitt i allt detta, sätter vi nu oss ner och planerar inför den kommande vårterminens aktiviteter och den kursomgång som väntas i slutet av januari. Håll utkik framöver angående information om detta.

Alla eventuella frågor mejlas info@vasbydansklubb.se

I och med detta önskar vi alla våra kära medlemmar en härlig avslutning på ett annorlunda år, där hälsan för var och en är det absolut viktigaste.

Ta hand om varandra!

Styrelsen i Väsby Dansklubb  

Inställda kurser fram till 19 november

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Region Stockholm, fattat beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län.

Detta påverkar även vår verksamhet som tyvärr kommer att ställa in alla kurser fram till den 19 november. Vi kommer därefter att ta beslut om fortsatta aktiviteter utefter nya direktiv. Vi kommer att hålla er medlemmar uppdaterade under denna tid och håller tummarna för att vi återigen skall kunna träffas och dansa tillsammans i vår trevliga klubb.

Vi behöver nu ta ett gemensamt ansvar att följa de skarpa allmänna råden. Vi som älskar rörelseglädjen och gemenskapen som idrottsrörelsen skapar, kan göra skillnad. För att vi ska kunna träna och tävla, som vi önskar i framtiden, behöver vi nu mer än någonsin ta gemensamt ansvar som individer, föreningar och förbund.

Nu ser vi till att hjälpas åt att hålla i och att hålla ut!

Väsby Dansklubb

Kursomgång 2

Anmälan till kursomgång 2 öppnar den 1 oktober klockan 09.00. Anmälan hittar du under Kurser där du även kan läsa mer om respektive kurs.

Även under denna kursomgång kommer vi att tillämpa de rutiner kring anmälan och genomförande som infördes efter sommaren med anledning av Covid-19 (se nedan).

Viktiga punkter inför danskursen:

 • Vi tillämpar endast parvis anmälan tills vidare.
 • Inga partnerbyten kommer att ske på danskurserna (man dansar alltså hela kurstiden med den man valt att anmäla sig med).
 • Kan endast den ena i dansparet närvara vid kurstillfället, tillåts man deltaga, men får dock dansa/öva själv utan partner det aktuella tillfället.
 • Dansparen ansvarar för att hålla avstånd till andra dansande par i största möjliga mån. Anvisningar från kursledare måste följas.
 • Det maximala deltagarantalet per kurs är satt, så att avstånd kan hållas och för att undvika trängsel. Detta kan innebära att populära danskurser snabbt blir fulltecknade.
 • Vid för få anmälda par till en danskurs, kan kursen komma att ställas in, alternativt slås ihop med annan lämplig kursnivå. Det sistnämnda i samråd med deltagaren.
 • Tiden mellan danskurserna på söndagar är satt till 20 minuter för att undvika trängsel. Vi önskar att deltagare lämnar danslokalen inom 10 minuter efter avslutad kurs samt att deltagare till nästa kurs inte kommer mer än 10 minuter innan utsatt tid för kursstart.
 • Flera dörrar till danssalen ska hållas öppna för att minimera risk för trängsel vid in/utgång mellan danssalen och det gemensamma entréutrymmet.
 • Varje deltagare ansvarar för att ta med sig egen fylld vattenflaska till danskursen.
 • Alla närvarande ombeds att tänka lite extra på handhygien.
 • Man stannar hemma vid minsta förkylnings- eller influensaliknande symptom.
 • Hälsa gärna på andra deltagare, men dock utan handslag, kramar etc. Tänk på avståndet.

Vi hoppas på er förståelse, då dessa rutiner och regler fullt ut är till för att värna om våra medmänniskors hälsa och välmående.

Alla eventuella frågor skickas till dansklubben på anmalan@vasbydansklubb.se

Fri träning från 31 augusti

Den 31 augusti börjar vi med fri träning igen. Mer information finns under Aktiviteter.

Att tänka på:
Med anledning av den pågående Corona/Covid 19-situationen och för att begränsa riskerna för smittspridning förespråkar vi att man inte byter danspartner under träningarna samt tänker på att hålla avstånd.

Rutiner/förhållningsregler vid våra kurser

På grund av situationen med Covid -19 har vi följande rutiner/förhållningsregler vid alla våra kurser:

 • Vi tillämpar endast parvis anmälan tills vidare.
 • Inga partnerbyten kommer att ske på danskurserna (man dansar alltså hela kurstiden med den man valt att anmäla sig med).
 • Kan endast den ena i dansparet närvara vid kurstillfället, tillåts man deltaga, men får dock dansa/öva själv utan partner det aktuella tillfället.
 • Dansparen ansvarar för att hålla avstånd till andra dansande par i största möjliga mån. Anvisningar från kursledare måste följas.
 • Det maximala deltagarantalet per kurs förändras, så att avstånd kan hållas och för att undvika trängsel. Detta kan innebära att populära danskurser snabbt blir fulltecknade.
 • Vid för få anmälda par till en danskurs, kan kursen komma att ställas in, alternativt slås ihop med annan lämplig kursnivå. Det sistnämnda i samråd med deltagaren.
 • Tiden mellan de olika kurserna på söndagar förlängs till 20 minuter (tidigare 10 minuter), detta för att undvika trängsel. Vi önskar att deltagare lämnar danslokalen inom 10 minuter efter avslutad kurs samt att deltagare till nästa kurs inte kommer mer än 10 minuter innan utsatt tid för kursstart.
 • Bägge dörrarna till danssalen ska hållas öppna för att minimera risk för trängsel vid in/utgång mellan danssalen och det gemensamma entréutrymmet.
 • Varje deltagare ansvarar för att ta med sig egen fylld vattenflaska till danskursen.
 • Alla närvarande ombeds att tänka lite extra på handhygien.
 • Man stannar hemma vid minsta förkylnings- eller influensaliknande symptom.
 • Hälsa gärna på andra deltagare, men dock utan handslag, kramar etc. Tänk på avståndet.

Vi hoppas på er förståelse, då dessa rutiner och regler fullt ut är till för att värna om våra medmänniskors hälsa och välmående.

/Styrelsen Väsby dansklubb

Klubbkläder

Nu kan man beställa klubbkläder, man ser hur man går tillväga om man går in under ”OM OSS” där finns en flik som heter ”Klubbkläder”