Årsmöte 2021

Torsdagen den 25 mars klockan 19.00 håller vi digitalt årsmöte.

Anmälan görs under Kurser.

Information och dokument för årsmötet finns under OM OSS -> Årsmöte 2021

Välkommen!

Statusuppdatering

Vi hoppas att ni alla haft det riktigt trevligt och fint över jul och nyår, och passar även på att önska er en god fortsättning på det nya året.

Risken för smittspridning är fortsatt på höga nivåer och sjukvården har en väldigt hög belastning. Våra myndigheter har heller ännu inte lättat på de restriktionerna som nu råder vilket innebär att vi väljer att ytterligare avvakta med att utannonsera aktiviteter i klubbens regi.

Vi följer löpande utvecklingen av Coronaläget, och kommer att fatta nya beslut så snart vi får indikationer på att situationen förbättrats.

Det är såklart jättetråkigt att vi inte kan genomföra några aktiviteter just nu. Och ännu mer synd att inte få träffa er, våra kära medlemmar.

Vill du hålla dig uppdaterad vad som sker inom eller runt klubben kan vi rekommendera Väsby Dansklubb på Facebook.

Har du inte ansökt eller förnyat ditt medlemskap för det nya året ännu? Vi hoppas att du i en utmanande tid vill stötta och vara en del av Väsby Dansklubb även under 2021, så vi kan fortsätta på vår väg som en stark förening med stor gemenskapsfaktor. Enklaste sättet att förnya ditt medlemskap, tryck här. Fungerar inte länken så finns ”medlems-knappen” på startsidan på vår hemsida.

Har du frågor, är du alltid välkommen att höra av dig till dansklubben. Kontaktuppgifter finns så klart på vår hemsida

Tack för i år

Ett minst sagt annorlunda år med stor samhällspåverkan och som berört oss alla i varierad omfattning går så sakteliga mot sitt slut.  

Med anledning av den sedan i mars pågående Coronapandemin samt den smittspridning som ännu råder, har vi i Väsby Dansklubb under året tvingats fatta flera för oss ovanliga beslut. Många kurser och träningar har fått ställas in, utbildningar och träffar har flyttats eller inte blivit av alls och andra aktiviteter har skjutits på framtiden.

Just idag vet vi inte hur det nya året 2021 kommer att se ut med tanke på dagens smittläge i samhället. Vi hoppas dock och håller tummarna för att situationen lättar och att vi tillåts bjuda in till aktiviteter i klubbens regi igen.

I dagsläget arbetar vi och planerar för en möjlig kursstart vad gäller vårterminens danskurser den första veckan i februari (fr.o.m. 1/2 2021). Vi avvaktar dock medvetet med att öppna anmälan för dessa aktiviteter för att kunna följa utvecklingen och ta del av de föreskrifter, råd och rekommendationer som anges. Mer information om detta längre fram.

Vi vill samtidigt genom detta utskick tacka dig som klubbmedlem och deltagare för det gångna året. För din medverkan, ditt engagemang, din glädje men också din förståelse för de ibland tråkiga, men också nödvändiga beslut vi behövt ta under året.

Vi hoppas och önskar att du även under 2021 vill vara en del av Väsby Dansklubb och samtidigt stötta den ideella förening som vi är. När du under december månad väljer att ansöka om eller förnya ditt medlemskap, blir du automatiskt medlem för året 2021. Eller varför inte ge bort ett års medlemskap i Väsby Dansklubb i julklapp till någon du tycker om?

Har du frågor, är du alltid välkommen att höra av dig till dansklubben. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.vasbydansklubb.se

Avslutningsvis önskar vi alla våra kära medlemmar en frisk och hälsosam avslutning på året, en fridfull jul och ett gott nytt år!   

Kursomgång 2 är inställd

I dagarna har dansklubbens styrelse sammanträtt och kommit fram till det enade beslutet att ställa in resten av höstterminens kursverksamhet. Detta som en direkt anledning av den pågående smittspridningen av Corona/Covid-19 i samhället som just nu tråkigt nog ökar inom vår region.

Jättetrist att behöva ta detta beslut tycker vi, men samtidigt oundvikligt med tanke på den typ av verksamhet vi bedriver och det ansvar vi alla måste ta för att skydda varandra.

Du som har betalt din danskurs som nu blir inställd, får kursavgiften i sin helhet tillgodo, för att kunna användas till framtida kurser eller andra aktiviteter. Vill du dock ha kursavgiften återbetald, behöver du höra av dig till klubben via anmalan@vasbydansklubb.se med bank- samt kontouppgifter för återbetalning. Du som ännu inte betalt den kurs du antagits till, behöver inte göra någonting alls.

Glädjande nog mitt i allt detta, sätter vi nu oss ner och planerar inför den kommande vårterminens aktiviteter och den kursomgång som väntas i slutet av januari. Håll utkik framöver angående information om detta.

Alla eventuella frågor mejlas info@vasbydansklubb.se

I och med detta önskar vi alla våra kära medlemmar en härlig avslutning på ett annorlunda år, där hälsan för var och en är det absolut viktigaste.

Ta hand om varandra!

Styrelsen i Väsby Dansklubb  

Rutiner/förhållningsregler vid våra kurser

På grund av situationen med Covid -19 har vi följande rutiner/förhållningsregler vid alla våra kurser:

 • Vi tillämpar endast parvis anmälan tills vidare.
 • Inga partnerbyten kommer att ske på danskurserna (man dansar alltså hela kurstiden med den man valt att anmäla sig med).
 • Kan endast den ena i dansparet närvara vid kurstillfället, tillåts man deltaga, men får dock dansa/öva själv utan partner det aktuella tillfället.
 • Dansparen ansvarar för att hålla avstånd till andra dansande par i största möjliga mån. Anvisningar från kursledare måste följas.
 • Det maximala deltagarantalet per kurs förändras, så att avstånd kan hållas och för att undvika trängsel. Detta kan innebära att populära danskurser snabbt blir fulltecknade.
 • Vid för få anmälda par till en danskurs, kan kursen komma att ställas in, alternativt slås ihop med annan lämplig kursnivå. Det sistnämnda i samråd med deltagaren.
 • Tiden mellan de olika kurserna på söndagar förlängs till 20 minuter (tidigare 10 minuter), detta för att undvika trängsel. Vi önskar att deltagare lämnar danslokalen inom 10 minuter efter avslutad kurs samt att deltagare till nästa kurs inte kommer mer än 10 minuter innan utsatt tid för kursstart.
 • Bägge dörrarna till danssalen ska hållas öppna för att minimera risk för trängsel vid in/utgång mellan danssalen och det gemensamma entréutrymmet.
 • Varje deltagare ansvarar för att ta med sig egen fylld vattenflaska till danskursen.
 • Alla närvarande ombeds att tänka lite extra på handhygien.
 • Man stannar hemma vid minsta förkylnings- eller influensaliknande symptom.
 • Hälsa gärna på andra deltagare, men dock utan handslag, kramar etc. Tänk på avståndet.

Vi hoppas på er förståelse, då dessa rutiner och regler fullt ut är till för att värna om våra medmänniskors hälsa och välmående.

/Styrelsen Väsby dansklubb

Klubbkläder

Nu kan man beställa klubbkläder, man ser hur man går tillväga om man går in under ”OM OSS” där finns en flik som heter ”Klubbkläder”