Fri träning/Socialdans

Fria träningen:

Vi har efter önskemål från våra medlemmar beslutat att vi fr.o.m. v 43, dvs 21/10 kommer att hålla lokalen öppen för fri träning varje måndag klockan 19.10–20.30 om inget annat annonseras.

 Socialdans:

Gällande socialdans har det varit lågt deltagande och vi kommer istället att satsa på lite större arrangemang ett par gånger per termin.