Information från styrelsen

Som en del av de åtgärder Väsby Dansklubb vidtagit på grund av den rådande situationen avseende Coronaviruset och riskerna för smittspridning, så beslutades det planerade årsmötet den 25 mars att flyttas framåt tills läget normaliserats igen.

Detta innebär att den sittande styrelsen kvarstår i sin nuvarande form tills det att ett nytt årsmöte kan genomföras.

En ny kallelse med datum, tid och plats kommer att skickas ut när detta blir bestämt samt hur och var du tar del av årsmöteshandlingarna inför mötet. Alla eventuella frågor hänvisas till dansklubben via info@vasbydansklubb.se

Vi vill också passa på att informera om hur vi ser på möjligheten att genomföra danskurser framöver.

De danskurser för kursomgång 2 som nu blivit inställda, kommer dessvärre inte att kunna genomföras innan sommaren. Vi hoppas och tror dock att vi kan starta upp en ny kursomgång direkt efter sommaren, med de kurser som nu under vårterminen ställts in. Skulle dock det pågående läget förbättras tidigare, kan det komma att sättas in extra aktiviteter. Dessa utlyses i så fall via klubbens medlemsutskick, hemsidan, samt dansklubbens grupp på Facebook.

Vi fortsätter givetvis att hålla er alla informerade om hur kommande rekommendationer och åtgärder påverkar dansklubbens ställningstagande.

/ Styrelsen i Väsby Dansklubb