Information från Väsby dansklubb

Det är en minst sagt annorlunda vårtermin vi lägger bakom oss nu när vi går in mot sommar och värme på allvar. Ingen av oss kunde väl tro att den situation som uppstått, skulle påverka samhället i den grad som det nu visade sig?

Styrelsen i dansklubben följer fortsatt utvecklingen samt tar del av tillgänglig information gällande Corona/Covid-19, och ser givetvis till att de regler och rekommendationer som finns runt detta efterlevs.

Vi har dock förhoppningar om nedåtgående kurvor och lättnader vilket innebär att vi ändå planerar för en kommande hösttermin med dansaktiviteter hos oss. Med detta brev vill vi informera er om hur dessa planer ser ut just nu, men samtidigt också reservera oss för att förändringar kan komma att ske.

Årsmöte

Årsmöte kommer att genomföras torsdagen den 27 augusti. Se separat inlägg för ytterligare information.

Höstens danskurser

Vi jobbar för och har för avsikt att starta upp höstens danstermin traditionsenligt den sista veckan i augusti. Allt beror såklart på hur situationen gällande Corona/Covid-19 ser ut då.

Detaljer om kursutbud, aktuella datum och tider ber vi att få återkomma med i kommande infobrev. Då kommer också anvisningar presenteras för medlemmar som har kursavgifter tillgodo från t.ex. inställd kurs under våren.

Andra aktiviteter

Just nu ligger vi som alla vet lågt med aktiviteter inom dansklubben. Det kan dock vara bra att hålla sig uppdaterad via klubbens hemsida eller vår grupp ”Väsby Dansklubb” på Facebook. Här kan eventuella aktiviteter såsom Linedance och annat komma att annonseras.

Med dessa sista rader önskar vi alla medlemmar en god hälsa och strålande solsken!