Årsmöte 27 augusti

Det tidigare uppskjutna årsmötet kommer att genomföras torsdagen den 27 augusti. Platsen är dansklubbens egna lokaler klockan 19. På årsmötet är alla betalande medlemmar för 2020 välkomna. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 6 augusti via mejl till info@vasbydansklubb.se

Handlingar inför årsmötet kommer att göras tillgängliga på vår hemsida senast två veckor innan årsmötet.  

Då vi har ett ansvar i att inte överskrida rekommenderat antal för sammankomster samt att kunna hålla avstånd, måste vi be samtliga som avser komma på mötet anmäla sig i förväg. Detta gör ni via länk på dansklubbens hemsida under Kurser.

Vi tittar även på möjligheten att kunna erbjuda medlemmar att följa mötet digitalt i de fall man inte kan närvara på plats. Mer info om detta så snart vi hittat en bra lösning. 

Givet är också att man tänker på gällande hygienråd samt stannar hemma vid förkylnings- eller influensaliknande symptom