Rutiner/förhållningsregler vid våra kurser

På grund av situationen med Covid -19 har vi följande rutiner/förhållningsregler vid alla våra kurser:

 • Vi tillämpar endast parvis anmälan tills vidare.
 • Inga partnerbyten kommer att ske på danskurserna (man dansar alltså hela kurstiden med den man valt att anmäla sig med).
 • Kan endast den ena i dansparet närvara vid kurstillfället, tillåts man deltaga, men får dock dansa/öva själv utan partner det aktuella tillfället.
 • Dansparen ansvarar för att hålla avstånd till andra dansande par i största möjliga mån. Anvisningar från kursledare måste följas.
 • Det maximala deltagarantalet per kurs förändras, så att avstånd kan hållas och för att undvika trängsel. Detta kan innebära att populära danskurser snabbt blir fulltecknade.
 • Vid för få anmälda par till en danskurs, kan kursen komma att ställas in, alternativt slås ihop med annan lämplig kursnivå. Det sistnämnda i samråd med deltagaren.
 • Tiden mellan de olika kurserna på söndagar förlängs till 20 minuter (tidigare 10 minuter), detta för att undvika trängsel. Vi önskar att deltagare lämnar danslokalen inom 10 minuter efter avslutad kurs samt att deltagare till nästa kurs inte kommer mer än 10 minuter innan utsatt tid för kursstart.
 • Bägge dörrarna till danssalen ska hållas öppna för att minimera risk för trängsel vid in/utgång mellan danssalen och det gemensamma entréutrymmet.
 • Varje deltagare ansvarar för att ta med sig egen fylld vattenflaska till danskursen.
 • Alla närvarande ombeds att tänka lite extra på handhygien.
 • Man stannar hemma vid minsta förkylnings- eller influensaliknande symptom.
 • Hälsa gärna på andra deltagare, men dock utan handslag, kramar etc. Tänk på avståndet.

Vi hoppas på er förståelse, då dessa rutiner och regler fullt ut är till för att värna om våra medmänniskors hälsa och välmående.

/Styrelsen Väsby dansklubb