Kommittéer

VALBEREDNING

 • Pia Davinder – ansvarig
 • Jenny Hjerne
 • Liselott Thelenius

KURSKOMMITTÉN

 • Thomas Norrman – ansvarig
 • Mathias Källström
 • Pia Temnell
 • Fredrik Liljedahl

SOCIALA KOMMITTÉN

 • Veronica Thuring – ansvarig
 • Jenny Hjerne
 • Lena Hälltorp

LOKALKOMMITTÉN

 • Solveig Hultgren- ansvarig, kontakt med hyresvärd
 • Mathias Källström- inventarieansvarig
 • Susanne Lindell-Björk – städ
 • Pia Davinder – tvätt

TÄVLINGSANSVARIG

 • Vakant

WEBBMASTER

 • Helena Olsson – ansvarig