Kommittéer

KURSKOMMITTÉN

 • Thomas Norrman – ansvarig
 • Mathias Källström
 • Pia Temnell
 • Fredrik Liljedahl

SOCIALA KOMMITTÉN

 • Veronica Thuring – ansvarig
 • Jenny Hjerne
 • Lena Hälltorp

LOKALKOMMITTÉN

 • Solveig Hultgren- ansvarig, kontakt med hyresvärd
 • Mathias Källström- inventarieansvarig
 • Rolf Forslund – städ
 • Pia Davinder – tvätt

Tävlingsansvarig

 • Vakant

Webbansvarig

 • Helena Olsson
 • Curre Schwela