Årsmöte 27 augusti

Det tidigare uppskjutna årsmötet kommer att genomföras torsdagen den 27 augusti. Platsen är dansklubbens egna lokaler klockan 19. På årsmötet är alla betalande medlemmar för 2020 välkomna. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 6 augusti via mejl till info@vasbydansklubb.se

Handlingar inför årsmötet kommer att göras tillgängliga på vår hemsida senast två veckor innan årsmötet.  

Då vi har ett ansvar i att inte överskrida rekommenderat antal för sammankomster samt att kunna hålla avstånd, måste vi be samtliga som avser komma på mötet anmäla sig i förväg. Detta gör ni via länk på dansklubbens hemsida under Kurser.

Vi tittar även på möjligheten att kunna erbjuda medlemmar att följa mötet digitalt i de fall man inte kan närvara på plats. Mer info om detta så snart vi hittat en bra lösning. 

Givet är också att man tänker på gällande hygienråd samt stannar hemma vid förkylnings- eller influensaliknande symptom

Information från Väsby dansklubb

Det är en minst sagt annorlunda vårtermin vi lägger bakom oss nu när vi går in mot sommar och värme på allvar. Ingen av oss kunde väl tro att den situation som uppstått, skulle påverka samhället i den grad som det nu visade sig?

Styrelsen i dansklubben följer fortsatt utvecklingen samt tar del av tillgänglig information gällande Corona/Covid-19, och ser givetvis till att de regler och rekommendationer som finns runt detta efterlevs.

Vi har dock förhoppningar om nedåtgående kurvor och lättnader vilket innebär att vi ändå planerar för en kommande hösttermin med dansaktiviteter hos oss. Med detta brev vill vi informera er om hur dessa planer ser ut just nu, men samtidigt också reservera oss för att förändringar kan komma att ske.

Årsmöte

Årsmöte kommer att genomföras torsdagen den 27 augusti. Se separat inlägg för ytterligare information.

Höstens danskurser

Vi jobbar för och har för avsikt att starta upp höstens danstermin traditionsenligt den sista veckan i augusti. Allt beror såklart på hur situationen gällande Corona/Covid-19 ser ut då.

Detaljer om kursutbud, aktuella datum och tider ber vi att få återkomma med i kommande infobrev. Då kommer också anvisningar presenteras för medlemmar som har kursavgifter tillgodo från t.ex. inställd kurs under våren.

Andra aktiviteter

Just nu ligger vi som alla vet lågt med aktiviteter inom dansklubben. Det kan dock vara bra att hålla sig uppdaterad via klubbens hemsida eller vår grupp ”Väsby Dansklubb” på Facebook. Här kan eventuella aktiviteter såsom Linedance och annat komma att annonseras.

Med dessa sista rader önskar vi alla medlemmar en god hälsa och strålande solsken!

Information från styrelsen

Som en del av de åtgärder Väsby Dansklubb vidtagit på grund av den rådande situationen avseende Coronaviruset och riskerna för smittspridning, så beslutades det planerade årsmötet den 25 mars att flyttas framåt tills läget normaliserats igen.

Detta innebär att den sittande styrelsen kvarstår i sin nuvarande form tills det att ett nytt årsmöte kan genomföras.

En ny kallelse med datum, tid och plats kommer att skickas ut när detta blir bestämt samt hur och var du tar del av årsmöteshandlingarna inför mötet. Alla eventuella frågor hänvisas till dansklubben via info@vasbydansklubb.se

Vi vill också passa på att informera om hur vi ser på möjligheten att genomföra danskurser framöver.

De danskurser för kursomgång 2 som nu blivit inställda, kommer dessvärre inte att kunna genomföras innan sommaren. Vi hoppas och tror dock att vi kan starta upp en ny kursomgång direkt efter sommaren, med de kurser som nu under vårterminen ställts in. Skulle dock det pågående läget förbättras tidigare, kan det komma att sättas in extra aktiviteter. Dessa utlyses i så fall via klubbens medlemsutskick, hemsidan, samt dansklubbens grupp på Facebook.

Vi fortsätter givetvis att hålla er alla informerade om hur kommande rekommendationer och åtgärder påverkar dansklubbens ställningstagande.

/ Styrelsen i Väsby Dansklubb

Klubbkläder

Nu kan man beställa klubbkläder, man ser hur man går tillväga om man går in under ”OM OSS” där finns en flik som heter ”Klubbkläder”