Information från styrelsen

Som en del av de åtgärder Väsby Dansklubb vidtagit på grund av den rådande situationen avseende Coronaviruset och riskerna för smittspridning, så beslutades det planerade årsmötet den 25 mars att flyttas framåt tills läget normaliserats igen.

Detta innebär att den sittande styrelsen kvarstår i sin nuvarande form tills det att ett nytt årsmöte kan genomföras.

En ny kallelse med datum, tid och plats kommer att skickas ut när detta blir bestämt samt hur och var du tar del av årsmöteshandlingarna inför mötet. Alla eventuella frågor hänvisas till dansklubben via info@vasbydansklubb.se

Vi vill också passa på att informera om hur vi ser på möjligheten att genomföra danskurser framöver.

De danskurser för kursomgång 2 som nu blivit inställda, kommer dessvärre inte att kunna genomföras innan sommaren. Vi hoppas och tror dock att vi kan starta upp en ny kursomgång direkt efter sommaren, med de kurser som nu under vårterminen ställts in. Skulle dock det pågående läget förbättras tidigare, kan det komma att sättas in extra aktiviteter. Dessa utlyses i så fall via klubbens medlemsutskick, hemsidan, samt dansklubbens grupp på Facebook.

Vi fortsätter givetvis att hålla er alla informerade om hur kommande rekommendationer och åtgärder påverkar dansklubbens ställningstagande.

/ Styrelsen i Väsby Dansklubb

Kursomgång 2 inställd

Vi i Väsby Dansklubb har noga följt den senaste tidens utveckling, samt tagit del av såväl Danssportförbundets (DSF) som de svenska hälsomyndigheternas rekommendationer gällande det pågående utbrottet av covid-19.

Utifrån detta och med största hänsyn till alla våra medlemmars hälsa, har vi nu tagit följande beslut.

  • Alla danskurser i kursomgång 2, med start den 29 mars ställs in.
  • Alla organiserade träningstillfällen (måndagar) ställs tills vidare in.

Otroligt tråkigt att behöva ta detta beslut tycker vi, men hoppas samtidigt att alla förstår då det är för allas bästa under rådande situation.

Ni som blivit antagna till den kommande kursomgången, men ännu ej betalt kursavgiften ska såklart heller inte göra det.

För er som redan har betalt kursavgiften, finns det två val. Ni kan ha pengarna tillgodo för betalning av framtida kurser när vi kommit igång med verksamheten igen, eller ni kan få dem återbetalda. Vänligen kontakta dansklubben via anmalan@vasbydansklubb.se endast vid begäran om återbetalning.

Så snart situationen förbättrats och det blir aktuellt att återgå till normal verksamhet igen kommer vi också informera om detta.

/Styrelsen Väsby Dansklubb 

Inställda kurser

Uppdatering gällande Coronaviruset.

Svenska Danssportförbundet gick idag ut med rekommendationer att ställa in all kursverksamhet, organiserad träningsverksamhet och dansevenemang samt övriga sammankomster fram till den 31 mars 2020.

Eftersom våra medlemmars hälsa är det viktigaste för oss kommer vi naturligtvis att följa denna rekommendation. 

Som en följd av detta kommer alla kvarvarande kurstillfällen för omgång 1 att ställas in. Vad som händer med kursomgång 2 vet vi inte i nuläget, men vi kommer att hålla er informerade om vad som händer. 

Årsmötet som skulle hållits den 25 mars kommer att flyttas till ett senare tillfälle. Vi återkommer med ett nytt datum. 

/Styrelsen i Väsby Dansklubb

Klubbkläder

Nu kan man beställa klubbkläder, man ser hur man går tillväga om man går in under ”OM OSS” där finns en flik som heter ”Klubbkläder”